PRIJAVA
Prijavnina   za   ekipo   znaša   70   EUR   (vključen   je   davek),   za   ostale   ekipe   istega kluba   je   popust   v   višini   10   EUR   (ne   glede   na   letnik).   Za   plačilo   prijavnin   do 4.5.2020   vam   priznamo   10€   popusta.   Zadnji   rok   za   prijavo   ekip   je   21.   maj 2020. Prijavnino   poravnate   na   transakcijski   račun   Rokometnega   kluba   Dol   TKI Hrastnik   št.:   SI56   0233   1001   8032   057.   Ob   prijavi   nam   obvezno   sporočite davčno    številko    vašega    kluba.    Vsem    ekipam    bomo    pripravili    račune.    Z dnem plačane prijavnine se šteje, da je prijava ekipe upoštevana.
Vse   mlade   rokometne   navdušence,   trenerje   in   starše   vabimo   na   tradicionalno   21.   odprto   prvenstvo   Zasavja   v   mini   rokometu (Handball cup Zasavje 2020 http://www.rk-dol.si/zcup20/index.htm) Tudi tokrat je naš slogan ROKOMETNA ŽOGA JE NAŠA DROGA.
Priznanja podeljujejo znani športniki
Prve tri ekipe v obeh konkurencah bodo nagrajene s pokali, vsi igralci vseh ekip dobijo medalje za udeležbo na turnirju.
HANDBALL CUP ZASAVJE 2016
GENERALNI SPONZOR
SOCIAL
NASLOV RK DOL TKI HRASTNIK PLANINSKA CESTA 3A 1431 DOL PRI HRASTNIKU SLOVENIJA
KONTAKT Predsednik org. odbora Marko Premec e: marko.premec68@gmail.com Predsednik RK DOL TKI Hrastnik Dejan Selak e: rkdol09@gmail.com
Dobrodošli na turnirju HANDBALL CUP ZASAVJE 2020. Veselimo se vas.
SOBOTA 30. MAJ 2020 20. mednarodni turnir
Tokrat   bo   turnir   v   soboto,   30.   maja   2020.   Igrali   bomo   v   športni   dvorani Dolanka    na    Dolu    pri    Hrastniku    ter    ostalih    okoliških    dvoranah.    Na prvenstvu   tekmujejo   v   dveh   kategorijah   letnikov   2009   in   2010   in   mlajši (fantje   in   dekleta).   Prosimo   vse   ekipe,   da   se   držijo   razpisanih   rokov   in navodil.
Druženje in zabava
Organizatorji    bodo    dodatno    poskrbeli    za    dobro    počutje    udeležencev (nastop   plesno   navijaških   skupin,   sladoled   in   druge   dobrote,   stojnica   s hrano    in    pijačo,    turnirske    majice,    tatooji,    merjenje    moči    meta    na    gol, animacije   na   zunanjem   igrišču   na   Dolu).   Opozarjamo   vas,   da   bodo   po popularni ceni na voljo majice z logotipom turnirja.
BALONI PRINAŠAJO NAGRADE
Na   koncu   turnirja   bomo   v   vseh   kategorijah   razglasili   najboljše   peterke, prav    na    koncu    pa    spustili    med    udeležence    turnirja    balone    z    lepimi nagradami.   In   še   posebna   nagrada   -   eden   izmed   klubov   bo   odšel   domov   s posebno atraktivno nagrado.
PRIJAVNICA PRIJAVNICA INVITATION INVITATION VABILO VABILO
FANTJE 2009-2010 BOYS DEKLETA 2009-2010 GIRLS DVORANA DOLANKA DOL PRI HRASTNIKU
21.  ODPRTO PRVENSTVO  MINI ROKOMET 30.MAJ
GENERALNI SPONZOR
NASLOV  RK DOL TKI HRASTNIK PLANINSKA CESTA 3A 1431 DOL PRI HRASTNIKU SLOVENIJA
KONTAKT Predsednik org. odbora Marko Premec Predsednik RK DOL TKI Hrastnik Dejan Selak e: rkdol09@gmail.com
SOCIAL
PRIJAVA
Prijavnina    za    ekipo    znaša    70    EUR    (vključen    je    davek),    za ostale   ekipe   istega   kluba   je   popust   v   višini   10   EUR   (ne   glede na   letnik).   Za   plačilo   prijavnin   do   4.5.2020   vam   priznamo   10€ popusta. Zadnji rok za prijavo ekip je 21. maj 2020. Prijavnino    poravnate    na    transakcijski    račun    Rokometnega kluba   Dol   TKI   Hrastnik   št.:   SI56   0233   1001   8032   057.   Ob prijavi   nam   obvezno   sporočite   davčno   številko   vašega   kluba. Vsem    ekipam    bomo    pripravili    račune.    Z    dnem    plačane prijavnine se šteje, da je prijava ekipe upoštevana.
Vse   mlade   rokometne   navdušence,   trenerje   in starše    vabimo    na    tradicionalno    21.    odprto prvenstvo   Zasavja   v   mini   rokometu   (Handball cup           Zasavje           2020           http://www.rk- dol.si/zcup20/index.htm)    Tudi    tokrat    je    naš slogan ROKOMETNA ŽOGA JE NAŠA DROGA.
Priznanja podeljujejo znani športniki
Prve tri ekipe v obeh konkurencah bodo nagrajene s pokali, vsi igralci vseh ekip dobijo medalje za udeležbo na turnirju.
HANDBALL CUP ZASAVJE 2016
Dobrodošli na turnirju HANDBALL CUP ZASAVJE 2020. Veselimo se vas.
SOBOTA 30. MAJ 2020 21. mednarodni turnir
Tokrat    bo    turnir    v    soboto,    30.    maja    2020.    Igrali    bomo    v športni   dvorani   Dolanka   na   Dolu   pri   Hrastniku   ter   ostalih okoliških     dvoranah.     Na     prvenstvu     tekmujejo     v     dveh kategorijah   letnikov   2009   in   2010   in   mlajši   (fantje   in   dekleta). Prosimo vse ekipe, da se držijo razpisanih rokov in navodil.
Druženje in zabava
Organizatorji    bodo    dodatno    poskrbeli    za    dobro    počutje udeležencev   (nastop   plesno   navijaških   skupin,   sladoled   in druge   dobrote,   stojnica   s   hrano   in   pijačo,   turnirske   majice, tatooji,   merjenje   moči   meta   na   gol,   animacije   na   zunanjem igrišču   na   Dolu).   Opozarjamo   vas,   da   bodo   po   popularni   ceni na voljo majice z logotipom turnirja.
BALONI PRINAŠAJO NAGRADE
Na     koncu     turnirja     bomo     v     vseh     kategorijah     razglasili najboljše   peterke,   prav   na   koncu   pa   spustili   med   udeležence turnirja   balone   z   lepimi   nagradami.   In   še   posebna   nagrada   - eden   izmed   klubov   bo   odšel   domov   s   posebno   atraktivno nagrado.
VABILO VABILO INVITATION INVITATION PRIJAVNICA PRIJAVNICA 21.  ODPRTO PRVENSTVO  MINI ROKOMET 30.MAJ 21.  ODPRTO PRVENSTVO  MINI ROKOMET 30.MAJ
ZASAVJE CUP 2020