O klubu

Kodeks obnašanja  

PRAVILA (KODEKS) OBNAŠANJA V RK DOL TKI HRASTNIK 

TRENINGI 

 1. Treningi potekajo po zastavljenem urniku, ki se sprejme pred sezono. O morebitni odpovedi o tem obvešča trener, oz. tehnični vodja ekipe.
 2. Staršem, oz. navijačem vstop v garderobe in na igrišče ni dovoljen. 
 3. Uporaba mobilnih telefonov v garderobi in dvorani ni dovoljena. 
 4. Treningi trajajo okvirno 90 minut. (trener ima pravico dolžino treninga prilagodit tekmovalnim aktivnostim) 
 5. Na vsakem treningu je obvezna popolna športna oprema. 
 6. Napitke (priporočljivo) lahko v dvorano igralci prinašajo le v bidonih. 
 7. Igralci prihajajo na trening normalno oblečeni in se nato v garderobi preoblečejo in pripravijo za trening. Enako velja po končanem treningu. 
 8. Igralci naj bodo vsaj 15 minut pred pričetkom treninga že pripravljeni za vadbo. 
 9. Igralci na treningih in tekmah sami skrbijo za svoje stvari. 
 10. Med treningom ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši,oz. navijači in igralci (enako velja za tekme), razen v izjemnih primerih. 
 11. Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali pa celo med treningom. Trenerje je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za individualni pogovor oz. sestanek, ki bo potekal v klubskih prostorih. 
 12. Treningi so OBVEZNI, zato naj bo prisotnost največja, saj bo le tako proces treningov učinkovit. Vsako odsotnost je potrebno VNAPREJ javiti in obrazložiti. 
 13. Prepovedano je nasilno obnašanje, žaljenje soigralcev, trenerjev in ostalih članov kluba, fizično obračunavanje, ponujanje in prinašanje alkoholnih pijač, opiatov in narkotikov. 
 14. V slačilnici morata biti red in disciplina, osebna oblačila je potrebno zložiti in obesiti na obešalnike, prav tako pa starši,oz. navijači nimajo dovoljenja vstopa v slačilnico. 
 15. Varovati je potrebno klubsko opremo in skrbeti za red in čistočo.   
 16. Igralci morajo trenerja obvestiti o vsakem izven klubskem športnem udejstvovanju (šolska tekmovanja, rokometni kampi,…), ter dobiti njegovo dovoljenje. V nasprotnem primeru so lahko kaznovani s strani upravnega odbora kluba. 
 17. Igralci oz. starši so dolžni javiti morebitne spremembe stalnega naslova, telefonskih številk, daljše odsotnosti,… 
 18. Igralci imajo spoštljiv odnos do trenerja in vseh ostalih članov v klubu (trenerji drugih selekcij, vodje ekip,predsednik kluba,…) 
 19. Igralci poslušajo in opazujejo ko trener govori,razlaga ali demonstrira vajo in naloge (torej ne žonglirajo ali si podajajo žogo in ne klepetajo), ter se lotijo nalog brez spraševanja in jo izvajajo po svojih najboljših močeh 
 20. V kolikor se pravila (kodeks) obnašanja ne bodo upoštevala, ima trener vso pravico o tem obvestiti upravni odbor kluba, ki izreče ukrepe.   

 

  TEKME 

 1. Če se igralec ki je bil planiran za tekmo, iz kakršnega koli razloga ne more udeležiti, mora obvestiti trenerja najkasneje zgodaj zjutraj na dan tekme (po možnosti že dan prej). 
 2. Prevoz na tekmo zagotovi klub, oz. po v naprejšnem dogovoru. Zborno mesto je vedno parkirišče pred dvorano Dolanko, potuje se skupaj, razen če ni drugače dogovorjeno. 
 3. Na vseh tekmah morajo igralci uporabljati uradno klubsko opremo. 
 4. O tem kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posameznega igralca ter o načinu igre, odloča izključno trener, ki ne sprejema sugestij s strani staršev,oz. navijačev. V primeru nestrinjanja je možen pogovor s trenerjem ali vodstvom kluba. 
 5. Igralci na tekmah ne ugovarjajo funkcionarjem na tekmi in sicer sodniški ekipi kot delegatu, ter se ne prerekajo z zasedbo nasprotne ekipe. 
 6. IGRALCI NA TEKMI SPOŠTUJEJO NAČELA »FAIR PLAYA« 

TER SE RAVNAJO PO NJIH:  

  »10 ZLATIH PRAVIL FAIR PLAYJA« 

 1. VEDNO IGRAJ NA ZMAGO 
 2. IGRAJ POŠTENO 
 3. SPOŠTUJ PRAVILA IGRE
 4. SPOŠTUJ NASPROTNIKE, SOIGRALCE, SODNIKE, URADNE OSEBE IN GLEDALCE 
 5. PORAZ SPREJMI Z DOSTOJANSTVOM 
 6. PROMOVIRAJ ROKOMET 
 7. ZAVRAČAJ PODKUPOVANJE, DROGE, RASIZEM, NASILJE IN OSTALE NEVARNOSTI, KI PRETIJO NAŠEMU ŠPORTU 8. POMAGAJ V BOJU ZA BOLJ POŠTENO IGRO 
 8. RAZKRIJ TISTE, KI POSKUŠAJO OSRAMOTITI ROKOMETNO IGRO 
 9. SPOŠTUJ TISTE, KI BRANIJO DOBRO IME ROKOMETA